10 tips til en varmere bolig

Våre erfarne energirådgivere har satt sammen en liste med 10 enkle tips til deg som ønsker en varmere bolig.
1. Husets ventiler
Ta deg en runde rundt i boligen og justèr alle husets ventiler på gløtt. På sommeren er det vanlig å lukke disse helt opp, men ikke alle husker å justère lukene tilbake når kulda setter inn.
Dette er ofte noe av årsaken til hvorfor det er kaldt i boligen.

2. Lukk spjeldet
Det er lett å glemme at åpne peiser har en åpning rett ut, og at det derfor er viktig å lukke spjeldet så fort det blir kaldt. 
Glemmer du å lukke spjeldet, vil varm inneluft konstant sive ut av pipen på grunn av oppdrift. NB! Husk å åpne igjen når du skal fyre.

3. Kjenn etter og ta notater
Det er ikke alltid like lett å vite hvor kilden til trekk og kald luft finnes. Kjenn derfor etter – i kuldeperiodene - hvor det er kaldt, og hvor du fryser mest. 
Er det i stuen? Er det spesielt én vegg, eller er gulvet alltid kaldt?
– Folk har en tendens til å glemme hva de bør endre på når tiden for oppussing kommer, skriv gjerne notater.
 
4. Lag soner
Hvordan boligen er utformet bestemmer ofte hvor man plasserer ulike varmekilder. Bruken av boligen avgjør hvilken temperatur som kreves i de ulike delene. Du befinner deg som regel i stuen eller kjøkkenet, så andre rom trenger egentlig ikke være lik varme. Da vil du være tjent med å holde dører lukket slik at boligens oppvarmingsbehov reduseres. 

5. Rens varmepumpen
Ved å støvsuge filteret en gang i måneden vil du sørge for at  varmepumpen fungere optimalt og potensielt forlenge levetiden. Det er mange som ikke er klar over det, men det er veldig enkelt å rense varmepumpen.

6. Husk ytterdøren
Vi ser ofte at ytterdører er en viktig kilde til lav temperatur inne, spesielt i gangen. Forklaringen er at sluttstykket (metallbeslaget i dørkarmen) er feiljustert. Dette fører til at dørbladet ikke tetter ordentlig mot dørkarmen og kald luft vil slippe inn døgnet rundt. Sluttstykket kan du enkelt justere selv med en skrutrekker.
Om boligen din i tillegg har en innerdør i gangen som skiller av fra resten av boligen vil en god rutine være å påse at denne er lukket. 

7. Vær tidlig ute, tenk fremover
Allerede nå bør du tenke på om du skal gjøre utbedringer på boligen i løpet av våren/sommeren og få det klart til neste sesong.
God planlegging gir ofte gode resultater. Kanskje du også kommer over noen gode tilbud det lønner seg å slå til på.
Jo mindre det koster å få utført, jo større blir besparelsen.

8. Luft i korte trekk
Vi anbefaler å sjokk-lufte i ca. 3 minutter før du lukker igjen. 
Frisk luft er viktig for inneklimaet, samtidig sørger du for at overflater ikke blir nedkjølt. Dette vil du spare energi på, fremfor å ha vinduer på gløtt over lengre tid og samtidig ha varmeovnen på.

9. Varmepumpe er ikke alltid nok
Etter hvert som utetemperaturen synker, øker boligens varmebehov og varmepumpen vil avgi mindre varme. Vi anbefaler derfor å fyre i peisen dersom forholdene ligger til rette. 

10. Elektrisk oppvarming
Om boligen ellers er basert på elektrisk oppvarming anbefaler vi å sjekke om kilden er rigget for automatisk dag/natt-senkning.
Eventuelt finnes det løsninger for ettermontering.
-Mange har en slik funksjon på anlegget sitt i dag uten at de er klar over det.

Energirådgivning/Termografering
For alle som ønsker å gå litt grundigere til verks for en bedre bolig anbefaler vi å engasjere en energirådgiver/termograf. 

Bestill en energirådgiver til å utvikle en tilstandsrapport og en tiltaksplan for din bolig. Du vil få en profesjonell vurdering på hvilke tiltak som bør prioriteres i din bolig, hvilken besparelse du kan forvente og hva du kan få støtte til. I kuldeperioden ligger forholdene til rette for gode termograferingsbilder som vil gi en indikasjon på hvor de store varmetapene gjemmer seg. Dette kan spare deg for store kostnader forbundet med oppussing. Enova støtter tjenesten med 50% av kostnadene.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale:

ENØK-telefon: 46626000